برگزاری مراسم سه سالگان حسینی همراه با سفره حضرت رقیه سلام علیها در آستان مقدس امام زاده جعفر یزد(ع)

بازدیدها: 1757

رقیه خاتون

برگزاری مراسم سه سالگان حسینی همراه با سفره حضرت رقیه سلام علیها