برگزاری مراسم سه سالگان حسینی همراه با سفره حضرت رقیه سلام علیها در آستان مقدس امام زاده جعفر یزد(ع)

بازدید: 395

رقیه خاتون

برگزاری مراسم سه سالگان حسینی همراه با سفره حضرت رقیه سلام علیها