پنجشنبه های بدون خودرو و حضور دوچرخه سواران در آستان مقدس حضرت امام زاده جعفر(ع) یزد

بازدید: 75

حضور دوچرخه سواران و حامیان پنجشنبه های بدون خودرو در آستان مقدس حضرت امام زاده جعفر(ع) یزد در روز اربعین حسینی