اولین دعای کمیل سال ۹۶ در جوار آستان مقدس امامزاده جعفر(ع)  یزد

بازدیدها: 1698

 

اولین دعای کمیل سال ۹۶ در جوار آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) یزد

طبق برنامه ریزی سال گذشته هر پنجشنبه قرائت دعای پر فضیل کمیل در دو زمان مختلف برگزار میگردد:

زمان اول: بعد از نماز مغرب و عشا

زمان دوم: ساعت ۲۳

التماس دعا